1323 Semi-Antique Persian Lilihan 3.8×13.3

Semi-Antique Persian Lilihan 3.8×13.3Persian Runner